วิธีแก้ไข Hidden Folder

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เนื่องจาก บทความนี้ http://dek-mo.blogspot.com/2010/08/ssvichosst.html จะมีบางกรณีที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไข Hidden Folder ใน Properties ได้ ดังนั้นเรามาใช้คำสั่ง DOS แก้ไขกันครับ


วิธีการแก้ไข Hidden Folder


เปิด Start > Run...
พิมพ์ cmd ลงในช่อง

คำสั่ง DOS จะมี 2 วิธี


- ยกเลิกการซ่อนทั้งหมดให้พิมพ์
attrib -s -h -r /S /D *.* แล้ว Enter จากนั้นกลับไปสังเกตดูในใดร์ฟ ว่า Folder กลับมาแล้วหรือไม่


ตัวอย่าง  โฟลเดอร์ ในไดร์ฟ D ถูกHidden ไว้ ให้เข้าไปที่ D โดยพิมพ์ d: แล้ว Enter
             เมื่อ เข้ามาอยู่ใน ไดร์ฟ D แล้ว ให้พิมพ์ attrib -s -h -r /S /D *.* ตาม แล้ว Enter
             แล้ว Enter จากนั้นกลับไปสังเกตดูในใดร์ฟ ว่า Folder กลับมาแล้วหรือไม่


- ยกเลิกการซ่อนบาง Folder
attrib -s -h -r /S /D ชื่อโฟลเดอร์
(ไม่จำกัดว่า ชื่อโฟลเดอร์จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
และชื่อโฟลเดอร์จะต้องไม่เว้นวรรค แต่ถ้ามีให้ทำการแก้ไขชื่อก่อน)
หากทำตามขั้นตอนจะได้ดังนี้ครับ


หมายเหตุ : ดูดีๆน่ะครับว่าคำสั่งเว้นวรรคไม่เว้นวรรค

ป้ายกำกับ:

0 ความคิดเห็น: